1,2,3-tri(9-oktadecenoiloksi)propanas


1,2,3-tri(9-oktadecenoiloksi)propanas
1,2,3-tri(9-oktadecenoiloksi)propanas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkoleinas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.